Studiedagen

Er worden jaarlijks acht studiedagen voor de drie teams van obs Holy of apart voor het team van obs Klimop gepland. Deze studiedagen gelden alleen voor de leerlingen van groep 1 t/m 8. De peuterspeelzaal is wel geopend.

Het komende schooljaar zijn de studiedagen gepland op :
Vrijdag 27-09-19
Maandag 11-11-19
Dinsdag 26-11-19
Dinsdag 14-01-20
Donderdag 20-02-20
Vrijdag 21-02-20
Maandag 25-05-20
Vrijdag 26-06-20