Studiedagen

Er worden jaarlijks zes studiedagen voor de drie teams van obs Holy of apart
voor het team van IKC Klimop gepland. Deze studiedagen gelden alleen voor de leerlingen van groep 1 t/m 8. De peuterspeelzaal is wel geopend.

Het komende schooljaar zijn de studiedagen gepland op :
maandag 12 oktober 2020
donderdag 12 november 2020
vrijdag 13 november 2020

maandag 4 januari 2021
maandag 8 februari 2021
vrijdag 25 juni 2021