Schoolafspraken

Huiswerk

Aan het begin van het schooljaar krijgen de kinderen een code mee naar huis. Daarmee kan thuis aan Nieuwsbegrip gewerkt worden. Actuele informatie over huiswerk vindt u wekelijks op onze schoolapp.

Trakteren

Als uw kind jarig is of er is iets te vieren en u wilt laten trakteren op school, dan is dat natuurlijk prima. Wij stellen het zeer op prijs als u aan een ‘gezonde’ traktatie denkt, zoals kaas, worst, een toastje, fruit of iets dergelijks. De jarigen mogen alleen de kinderen uit de eigen groep trakteren. Dit hebben wij ingesteld om te voorkomen dat sommige kinderen meerdere traktaties krijgen en anderen overgeslagen worden. Voordat ze de traktatie mogen opeten, eten ze eerst het fruit van de dag. Gaat uw kind trakteren op een dag dat hij/zij met een andere groep gecombineerd zit, dan vinden wij het prettig als de hele combinatiegroep een traktatie krijgt. Ieder jarig kind mag de klassen rond om door het team gefeliciteerd te worden.

Absentie van leerlingen

Wij gaan er van uit dat u bezoeken aan de dokter of tandarts zo veel mogelijk buiten de schooltijden probeert te regelen. In geval van ziekte van uw kind verzoeken wij u de school te bellen voor aanvang van de lessen voor 8.45 uur.

Schoolverlof

Voor alle andere vormen van verzuim (zoals bruiloft en jubileum) dient u vooraf toestemming te vragen aan de locatiedirecteur. Bij de aanvraag van vakantieverlof (maximaal 10 dagen) dient u hierbij een werkgeversverklaring te kunnen overleggen.

Verlofaanvragen van ouders:
Een leerplichtige leerling mag van school verzuimen zolang:

  • De leerling wegens ziekte de school niet kan bezoeken;
  • De leerling wegens de specifieke aard van het beroep van een van de ouders alleen buiten de schoolvakanties met hen op vakantie kan gaan.
  • De leerling door andere gewichtige omstandigheden verhinderd is de school te bezoeken.
  • Buiten de formele regels om mogen ouders één keer per jaar maximaal 10 dagen verlof aanvragen. Zij hebben dan toestemming van de directie nodig. In alle gevallen, wordt een verlofformulier meegegeven. Ouders vullen het formulier in en leveren dit in bij de directie.

Verlof 4-jarigen:
4-jarigen zijn niet leerplichtig en kunnen daarom verlof krijgen. Leerplicht vraagt wel om de verloven voor alle kinderen bij te houden middels een verlofformulier. Voor de 4-jarigen is dit een formaliteit en worden de verloven altijd toegekend.

Mobiele telefoons

De kinderen mogen tijdens schooltijd hun mobiele telefoon niet bij zich houden. Ouders van kinderen uit groep 5 t/m 8 krijgen aan het begin van het schooljaar een formulier, waarop zij aantekenen wanneer hun kind volgens hen wel een mobiel op school nodig heeft. Zonder getekend formulier geen mobiel op school. Deze telefoons gaan in een la van de leerkracht.

Slippers en sloffen

In alle lokalen van het hoofdgebouw ligt vloerbedekking. Om de vloer en school schoon te houden verwachten wij dat alle kinderen slippers of sloffen op school hebben. Op sokken of blote voeten lopen door de gangen en de toiletten vinden wij in verband met de veiligheid en hygiëne niet goed. Bij de kleuters is het uitdoen van schoenen niet praktisch. Zij houden hun schoenen aan. Bij erg nat weer kunt u naast de laarzen eventueel droge schoenen meegeven.

Rookvrije school

Klimop is een rookvrije school. Dat betekent dat wij van ouders verwachten dat zij niet roken op het plein of voor de school, ook niet als er geen kinderen in de buurt zijn.

Schoolapp

Met behulp van de schoolapp houdt school u up-to-date op de hoogte. Alle info op deze website staat ook op de schoolapp. Maar ouders krijgen ook berichten van de leerkrachten. Ouders van kinderen uit de zelfde groep krijgen groepsberichten en er kunnen foto’s geplaatst worden. Met deze app worden ook de oudergesprekken gepland.

De app is gratis te downloaden. Als u uw kind wil volgen kunt u zich aanmelden m.b.v. deel van het BSN nummer van uw kind.