Schooltijden

De urenverantwoording :
Alle leerlingen krijgen per schooljaar gemiddeld 950 uur les. Dat betekent dat de leerlingen in de 8 jaar dat zij op Klimop zitten 7600 uur les krijgen en dat is 80 uur boven het wettelijk vastgestelde aantal lesuren van 7520 uur.

Schooltijden
     
Maandag 08:30 – 14:00  
Dinsdag 08:30 – 14:00  
Woensdag 08:30 – 14:00  
Donderdag 08:30 – 14:00  
Vrijdag 08:30 – 14:00