Schooltijden

De urenverantwoording :
Alle leerlingen krijgen per schooljaar gemiddeld 950 uur les. Dat betekent dat de leerlingen in de 8 jaar dat zij op Klimop zitten 7600 uur les krijgen en dat is 80 uur boven het wettelijk vastgestelde aantal lesuren van 7520 uur.

Schooltijden
‘S morgens ‘S middags
Maandag 08:45 – 12:15 13:30 – 15:30
Dinsdag 08:45 – 12:15 13:30 – 15:30
Woensdag 08:45 – 12:00
Donderdag 08:45 – 12:15 13:30 – 15:30
Vrijdag 08:45 – 12:15 13:30 – 15:30