Gym-, zwem- en dansrooster

De groepen 1 en 2 hebben bewegingsonderwijs in het speellokaal. Zij hebben hierbij geen speciale kleding of schoenen nodig.
De groepen 3 t/m 8 hebben bewegingsonderwijs in de zaal aan de Lissabonweg. De leerlingen van groep 3 t/m 4 lopen naar de gymzaal, op de terugweg worden zij met de auto opgehaald door ouders en/of leerkrachten. Leerlingen van groep 4/5 lopen heen en terug. Leerlingen van groep 6, 7 en 8 gaan op de fiets naar de gymzaal.

De leerlingen van deze groepen mogen alléén zelfstandig naar of van de gymzaal fietsen als hun ouders daarvoor vooraf schriftelijk toestemming hebben gegeven.
Het is belangrijk dat de leerlingen een kort broekje en een shirt meenemen (een trainingsbroek is te warm). Daarnaast graag sportschoenen met witte zolen.
Groep 4 en 5 krijgt eens per twee weken drie kwartier zwemonderwijs. In schooljaar 2020-2021 zijn dit de even weken. Het busvervoer naar de Kulk wordt geregeld door de gemeente.

*Groep 3, 4 en 5 gymmen eens in de twee weken.

Gym-, zwem- en dansrooster
  Groep   Tijden
dinsdag

4/5

4/5

zwemmen

dans

13.00 – 13:45
woensdag 3/4 dans  
donderdag 6 of 7 dans 12.45 – 13.30
vrijdag 8 gym 08.30 – 09.45
vrijdag 7 gym 09.45 – 11.00
vrijdag 6 gym 11.00 – 12.00
vrijdag 4/5* gym 12.00 – 13.00
vrijdag 3/4* gym 13.00 – 14.00