Peuteropvang

Op onze peuteropvang komen kinderen van 2 tot 4 jaar twee dagdelen per week. Een deel van de peuters komt vier dagdelen per week. De peuteropvang is geopend maandag-, dinsdag-, donderdag-, en vrijdagochtend  geopend van 08:30 tot 12:30 uur. 

Op onze peuteropvang leren ze in een ongedwongen sfeer en in een veilige omgeving met hun leeftijdsgenootjes om te gaan. Ze spelen met elkaar, maken samen knutselwerkjes, gaan met elkaar naar buiten om ‘de wereld te ontdekken’. De professionele leiding zorgt ervoor dat dit in goede banen wordt geleid. Daarnaast is er ook extra aandacht voor woordenschatontwikkeling, zingen, vertellen, rollenspellen, bewegingsspelletjes en taalspelletjes.

Er is een intensieve samenwerking tussen de pedagogisch medewerkers en de leerkrachten van groep 1/2. Dit zorgt voor een doorgaande leerlijn van de peuters naar de kleuters. Zo worden thema’s op elkaar afgestemd en hanteren we hetzelfde systeem om de ontwikkeling van de kinderen te volgen. De peuters en de kleuters spelen ook regelmatig samen buiten. De stap van peuter naar kleuter wordt hierdoor kleiner. Ook bij feestelijke activiteiten zoals het Sinterklaas- of Kerstfeest werken peuteropvang en bassischool samen.

Eens per maand komt een medewerker van “Aanzet” om met ouders de thema’s van de peuteropvang door te spreken en advies te geven.

Dagelijks krijgen de peuters in de kring iets te eten en te drinken aangeboden. 

U kunt uw kind opgeven voor de peuteropvang middels het inschrijfformulier plaatsing van Wijzer.