Peuterspeelzaal

Op onze peuterspeelzaal komen kinderen van 2 tot 4 jaar twee dagdelen per week. Een deel van de peuters komt vier dagdelen per week. De peuterspeelzaal is geopend op maandagochtend, dinsdagmiddag, donderdagmiddag en vrijdagochtend. Ochtendtijd is van 8.30 tot 12.00 uur. Middagtijd is van 13.15 tot 15.45 uur. Peuters, die twee keer per week op peuterspeelzaal Klimop zijn, komen op de zogenaamde koppeldagen (maandag/donderdag of dinsdag/vrijdag).

Op onze peuterspeelzaal leren ze in een ongedwongen sfeer en in een veilige omgeving met hun leeftijdsgenootjes om te gaan. Ze spelen met elkaar, maken samen knutselwerkjes, gaan met elkaar naar buiten om ‘de wereld te ontdekken’. De professionele leiding zorgt ervoor dat dit in goede banen wordt geleid. Daarnaast is er ook extra aandacht voor woordenschatontwikkeling, zingen, vertellen, rollenspellen, bewegingsspelletjes en taalspelletjes.

Er is een intensieve samenwerking tussen de pedagogisch medewerkers en de leerkrachten van groep 1/2. Dit zorgt voor een doorgaande leerlijn van de peuters naar de kleuters. Zo worden thema’s op elkaar afgestemd en hanteren we hetzelfde systeem om de ontwikkeling van de kinderen te volgen. De peuters en de kleuters spelen ook regelmatig samen buiten. De stap van peuter naar kleuter wordt hierdoor kleiner. Ook bij feestelijke activiteiten zoals het Sinterklaas- of Kerstfeest werken peuterspeelzaal en bassischool samen.

Eens per maand komt een medewerker van “Aanzet” om met ouders de thema’s van de peuterspeelzaal door te spreken en advies te geven.

Dagelijks krijgen de peuters in de kring iets te eten en te drinken aangeboden. ’s Morgens krijgen zij fruit en ’s middags een koekje bij het drinken aangeboden.

U kunt uw kind opgeven voor de peuterspeelzaal middels het inschrijfformulier plaatsing van Wijzer.