Ouders

U kunt er van op aan dat uw kind bij ons in goede handen is. Een optimale begeleiding van de kinderen is echter alleen mogelijk in samenspraak met u als ouders. Daarom stellen we goed contact met ouders bijzonder op prijs. Wij hebben contact met ouders via de ouderraad, de medezeggenschapsraad en het ouderpanel.