Ouderraad

In de ouderraad zitten maximaal twaalf ouders. Namens de school zijn de locatiedirecteur en een afvaardiging van het team aanwezig bij de ouderraadsvergaderingen. De ouderraad denkt mee, organiseert en helpt bij bijzondere activiteiten zoals het sinterklaasfeest, het kerstdiner, de sportdag, de paaslunch en de disco. Dit gaat altijd in overleg met het team.
Verspreid over het jaar komt de ouderraad ongeveer zes keer bijeen. Een keer per jaar wordt de algemene ouderavond georganiseerd. Op deze avond legt de ouderraad inhoudelijk en financieel verantwoording af aan alle aanwezige ouders.

Voor vragen of opmerkingen kunt u zich richten tot een van de leden:

  • Agnes de Bruijn | Voorzitter
  • Lauke Bastiaans | Penningmeester
  • Marcella van Viegen
  • Wendy Schippers
  • Tanja Heijblom
  • Maaike Stolwijk
  • Carmen van Gulik
  • Halima Bare
  • Remco van Deijl