Nieuwsbrief september
2019

Beste ouders,
Bij het lezen van deze nieuwsbrief zijn we inmiddels twee weken in het nieuwe schooljaar aan de slag. Voor de kinderen een spannende tijd om in hun nieuwe groep en aan de nieuwe leerkracht(en) te wennen. Om elkaar beter te leren kennen doen we tussen de lessen nog veel energizers, korte leuke activiteiten met elkaar.

Havendagen:
De eerste schoolweek hebben we afgesloten met een bezoek van groep 4 t/m 8 aan de Wereld Havendagen in Rotterdam. Een fantastische ervaring zo vlak na de start. Komende weken zullen er nog meer activiteiten plaatsvinden in het kader van ‘reizen’.

De eerste schoolweek hebben we afgesloten met een bezoek van groep 4 t/m 8 aan de Wereld Havendagen in Rotterdam. Een fantastische ervaring zo vlak na de start. Komende weken zullen er nog meer activiteiten plaatsvinden in het kader van ‘reizen’.

Hiske de de Koning:
Ondanks dat de meeste ouders/verzorgers mij al kennen, hieronder een korte herintroductie: Ik ben Hiske de Koning, 49 jaar. Inmiddels zitten alle drie mijn kinderen op het voortgezet onderwijs in Vlaardingen; in de tweede, vierde en zesde klas.
De afgelopen vier jaar ben ik als bovenschoolse directeur bij OBS Klimop betrokken geweest. Voordat ik in Vlaardingen op de Holy scholen kwam werken, was ik werkzaam als locatiedirecteur in Katendrecht. Daarvoor ben ik 16 jaar lang muziekdocent geweest in Rotterdam en Vlaardingen, waarbij ik aan leerlingen vanaf VMBO BBL LWOO tot en met gymnasium 6 met veel plezier muziekles heb gegeven. Vandaar dat ik heel trots ben op ons muziekonderwijs binnen Klimop! Ik ben op maandagmiddag, dinsdagochtend, donderdagmiddag en vrijdagochtend op Klimop aanwezig. De andere dagdelen ben ik werkzaam op IKC het Breinpaleis. Heeft u vragen; loopt u bij de inloop van de ochtend of de middag even langs! Mocht u mij niet treffen dan kunt u mij altijd bereiken via h.dekoning@wijzer.nu. Ik kijk er naar uit om samen met u, de kinderen en het team er een mooi schooljaar van te maken.

TSO
Dit jaar hebben we de tussenschoolse opvang iets anders georganiseerd. In plaats van met zijn allen in de grote hal te eten, eten de kinderen nu verdeeld over vier groepen. De kleuters eten in een van de kleuterlokalen, de andere groepen zijn over drie lokalen op het hoofgebouw verdeeld. Zo creëren we meer rust voor de kinderen en de school. De eerste ervaringen zijn heel positief. We zoeken met spoed nog twee of drie overblijf moeders/vaders/opa’s of oma’s! Mocht u interesse hebben, dan kunt u zich opgeven bij de leerkracht. Er staat een vrijwilligersvergoeding tegenover.

Inloop
Zoals u gemerkt heeft is de inloop weer terug. Zowel in de ochtend als in de middag. We hebben hiervoor gekozen, omdat we het prettig vinden als de kinderen gemoedelijk en verspreid in de ochtend naar binnen komen. Daarnaast vinden we het van belang dat u de gelegenheid heeft op die momenten de school binnen te lopen, voor kort contact met de leerkracht. Voor de jonge kinderen (gr. 1 tot en met 3) heeft u de gelegenheid mee de klas in te lopen.

Bezetting peuterspeelzaal
Zoals u weet is Rianne met zwangerschapsverlof. Helaas is het ons nog niet gelukt hier een vaste invaller voor te vinden. Voorlopig zal Annemarie samen met Habiba de groep draaien.
Komende maandag zal Yvonne, van Stichting Wijzer, eenmalig op de groep werken. Op dit moment zijn er gesprekken gaande met verschillende kandidaten. We hopen snel een nieuwe medewerker aan u voor te kunnen stellen.

Sportdag
Woensdag a.s. houden wij weer onze jaarlijkse sportdag op het atletiekveld bij Polderpoort. Wij verzoeken u uw kind ’s morgens om 8.40 uur daar zelf te brengen. Indien dit een probleem is, probeert u dan met andere ouders iets af te spreken. Om 12.00 uur is de sportdag afgelopen en kunt u uw kind bij de Polderpoort ophalen.

Informatieavond
Save the date! Donderdag 26 september is de jaarlijkse algemene informatieavond. De inloop is om 19.00, start van de vergadering om 19.15 uur. De avond eindigt om 20.45 uur.
We starten met een algemeen deel, waarin het team en de OR worden voorgesteld. Vervolgens krijgt u de gelegenheid vragen te stellen over het OR- en MR jaarverslag en over de financiële verantwoording van de OR. Deze stukken krijgt uw oudste kind ook deze week mee naar huis. Tot slot zal er kort iets verteld worden over de “gouden weken” waar we dit
jaar mee gestart zijn. Daarna is er in elke groep een presentatie over dit schooljaar.

De jaarkalender
Door een technische storing bij de drukker, zult u de jaarkalender een week later ontvangen dan eerder aangekondigd. Excuses voor dit ongemak.

De website
Het afgelopen jaar is er hard gewerkt aan het vernieuwen van de website.
Aan het einde van de maand zal de geheel vernieuwde site de lucht in gaan. U vindt er alle relevante informatie maar u zult ook nog eenmaal de schoolwijzer en “Welkom op Klimop” ontvangen.

Klimop gaat digitaal!
Dit is de laatste nieuwsbrief die u op papier meekrijgt. We zijn hard bezig geweest om alle mailadressen up-to-date in ons leerlingvolgsysteem te zetten. Vanuit dit leerlingvolgsysteem zult u voortaan de nieuwsbrief via de mail ontvangen. Maandag 16 september zal er een testmail worden verstuurd. Laat u het de leerkracht weten als u deze mail niet heeft ontvangen!

Bieb op school
Direct naast de hoofdingang ziet u een aantal nieuwe kasten staan met prachtig nieuwe bibliotheekboeken. De afgelopen 1 ½ jaar hebben wij samengewerkt met de Openbare Bibliotheek Vlaardingen om het gehele bestand aan boeken op te schonen en aan te vullen. De kinderen lezen elke dag op school en ook thuis is dat een leerzame activiteit.
Samen met de leesspecialist van de bibliotheek, Anita Windhorst, probeert het team dit schooljaar extra leesactiviteiten aan te bieden. Zo zal zeker ook in de KinderBoekenWeek weer veel speciaals gebeuren.
In een vorige brief hebben we een oproep gedaan voor bibliotheekouders: wie wil ons een uurtje helpen op een dag, zodat we met elkaar een dekkend weekrooster kunnen opstellen zodat de kinderen dagelijks kunnen ruilen?

Belangrijke data september
Week van 16 – 20 september:
woensdag 18 september: Sportdag
vrijdag 20 september : NIO groep 8
Week van 23 – 27 september:
donderdag 26 september: Algemene informatieavond
vrijdag 27 september : Studiedag, peuterspeelzaal is geopend