Nieuwsbrief oktober
2019

Belangrijke mededelingen van de TSO (het overblijven)
Mocht u uw kind incidenteel laten overblijven, dan graag een dag van tevoren opgeven. In noodgevallen kan dit op dezelfde dag voor 12.00. U belt dan naar het nummer van de overblijf.

Belangrijke mededelingen van de peuterspeelzaal
De peuters werken op dit moment met het thema verkeer. Dit sluit mooi aan bij wat de kinderen in groep ½ leren over ‘reis mee!’ Samenwerking tussen peuterspeelzaal en kleuters zal steeds meer gaan plaatsvinden. De kinderen gaan bij elkaar ‘op bezoek’ om elkaar te leren kennen en de overstap naar de basisschool te vergemakkelijken.

Zoekt u nog een leuke activiteit met uw kind? Op donderdag 24 oktober a.s. organiseert Speel-o-theek ‘Ikkie” een Lego-en Duplo bouwdag. (www.speelotheekikkie.nl)

Wat gebeurde er in september?
Bezoek Havendagen

Op vrijdag 6 september bezochten de groepen 4 t/m 8 met het openbaar vervoer de Havendagen in Rotterdam. Behalve een goede indruk van alle bedrijven en instanties die betrokken zijn bij de Rotterdamse haven, werden de groepen ook ontvangen in respectievelijk Het Wereldmuseum of het Maritiem Museum Rotterdam (professor Plons). Het was een hele
interessante dag! Dit krijgt nog een vervolg door het bezoek van de loods, Paul Streefkerk, op school op dinsdag 1 oktober a.s.

De sportdag
We hebben op 18 september j.l. weer een heel gezellige, sportieve en zonnige sportdag gehad. Alle foto’s staan inmiddels gelinkt via de website op ‘myalbum’. U kunt hier zelf foto’s van uw kind downloaden. Via Klasbord heeft u op de dag zelf enkele foto’s van de specifieke groepen via de leerkracht kunnen zien.

Klasbord
Bent u nog geen lid van Klasbord? Dan mist u praktische informatie over activiteiten, huiswerk van uw kind, mededelingen/wijzigingen van het laatste moment en natuurlijk de leukste foto’s! Vraag de leerkracht om een code.

De website
Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de nieuwe website; de informatie op de oude website is zodanig verouderd dat u de schoolgids en “Welkom op Klimop” opnieuw zult ontvangen. Deze stukken zullen bovendien als downloads via de nieuwe website te vinden zijn.

De NIO
Op vrijdag 20 september hebben de leerlingen van groep 8 de NIO gemaakt. Deze toets ondersteunt het voorlopig advies van de leerkracht. Ouders van de leerlingen van groep 8 zullen apart geïnformeerd worden over de resultaten en worden uitgenodigd voor een gesprek.
Op 21 november zullen de leerlingen onder schooltijd de schoolkeuzemarkt in de Polderpoort bezoeken.

Wat staat op de planning voor oktober?
Activiteiten Kinderboekenweek 2 t/m 13 oktober thema “Reis mee!” (voertuigen).
Alle dans- en gymlessen staan in het teken van dit thema ‘reizen’.

Woensdag 2-10
Opening Kinderboekenweek op het plein om 8.45 – 9.00 uur met het lied en de bijbehorende dans van Kinderen voor Kinderen, ouders kunnen blijven kijken.

Donderdag 3-10
Groep 3 gaat op bezoek in de bibliotheek Holy, kunnen lid worden en gaan voor het eerst een eigen boek lenen!
Groep 8 gaat voorlezen aan de groepen 1,2, en 4.

Vrijdag 4-10
9.00 uur : er wordt door iedere leerkracht in een andere groep voorgelezen.
In gr. 1/2 juf Susan, gr. 3 juf Astrid, gr. 4 juf Joyce, gr. 5 juf Nadia, gr. 6 meester Chiel, gr. 7 juf Annemieke en gr. 8 meester Abdel

Maandag 7-10
(groot)Ouders lezen voor in de groepen/in kleine groepjes. U heeft zich hiervoor kunnen aanmelden via een eerdere brief.
Wilt u zich alsnog opgeven? Meld dit bij de leerkracht van uw kind.

Dinsdag 8-10
De kinderboekenschrijfster Vivian den Hollander bezoekt Klimop. Dit bezoek wordt mogelijk gemaakt door de Ouderraad. De schrijfster zal in alle groep langskomen en een passende workshop geven, voorlezen uit haar laatste boeken en vertellen over haar beroep.

Woensdag 9-10
(groot)Ouders lezen voor in de groepen/in kleine groepjes. U heeft zich hiervoor kunnen aanmelden via een eerdere brief.
Wilt u zich alsnog opgeven? Meld dit bij de leerkracht van uw kind.

Donderdag 10-10
De voorleeswedstrijd :
Van 14.00-15.00 uur in de hal van de school met groep 3 t/m 8.
Wie wordt de Nationale Voorleeskampioen van Klimop van groep 7 of 8?

De jaarlijkse discoavond:
18.30-19.15 uur disco voor groep 1 t/m 4 (u kunt de laatste 10 minuten meekijken).
19.30-20.30 uur disco voor groep 5 t/m 8 (ook hier bent u de laatste 10 minuten welkom).

Wij verwachten alle kinderen op school deze avond! Het is een verkleedfeest voor de kinderen met als thema ”reizen”.
Onze top dj Jeff is er om gezellige muziek te draaien en om met zijn aanstekelijke enthousiasme er weer een supergezellig feest van te maken!

Donderdag 17-10
Juf Anita Windhorst, onze leesconsulente vanuit de bibliotheek, zal voor de groepen 6,7,& 8 een boekenquiz organiseren .

Weetjes
– De rapport/adviesgesprekken van groep 8 zullen gehouden worden in de week van 5 t/m 9 november. Er komt t.z.t. een aparte brief voor ouders van groep 8-leerlingen.
– Bibliotheek op school. Wij zijn nog steeds op zoek naar ouders die op de ochtenden van 8.45 tot 9.15 uur willen assisteren in onze bibliotheek met het uitlenen van boeken.
Kinderen hebben soms een beetje advies nodig in hun keuze, dus interesse in Kinderboeken is een pre.
– Op dinsdag 29 oktober zal de jaarlijkse ‘screening logopedie’ van de leerlingen in groep 2 door logopediste Tanja Poot plaatsvinden. Kinderen die al onder behandeling zijn bij een logopediepraktijk zullen niet worden gescreend. Indien u bezwaar heeft tegen screening, kunt u dit aangeven bij de leerkracht. Klimop biedt deze service gratis aan om kinderen goed te kunnen voorbereiden op het leesproces in groep 3. U wordt geïnformeerd over de uitslag.
– Jeugdfonds Sport & Cultuur
Zou uw zoon of dochter willen sporten of aan cultuur (muziek, theater, dansen) willen deelnemen, maar heeft u daarvoor niet voldoende financiële middelen? Het Jeugdfonds Sport & Cultuur kan u helpen! Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt de contributie en eventuele kleding en/of attributen die nodig zijn.
U kunt als ouder niet zelf de aanvraag daarvoor doen, dat kan alleen gedaan worden door intermediairs. Een intermediair is een tussenpersoon die professioneel betrokken is bij de opvoeding en verzorging van het kind. Denk hierbij aan een leerkracht (basis- en middelbare school), jeugdhulpverlener, schuldhulpverlener, sportbuurtcoach, huisarts of
een maatschappelijk werker. 
Op onze school is juf Annemieke intermediair. zij kan voor uw zoon/dochter de aanvraag indienen.
Op www.jeugdfondssportencultuur.nl/zuid-holland staan alle spelregels.

Data oktober :
01-10 bezoek in alle groepen van de loods Paul Streefkerk
02-10 8.45 uur : opening Kinderboekenweek op het plein
03-10 8.45 uur bezoek van groep 3 aan de bibliotheek (pasje mee!)
04-10 8.45 uur : voorlezen door andere juf of meester
07-10 8.45 uur voorlezen door (groot)ouders
08-10 bezoek kinderboekenschrijfster Vivian den Hollander
09-10 8.45 uur voorlezen door (groot)ouders
10-10 voorleeswedstrijd disco-avond 18.30-19.15 uur disco voor groep 1 t/m 4
19.30-20.30 uur disco voor groep 5 t/m 8
18-10 start herfstvakantie
21 t/m 25 oktober herfstvakantie

Hieperdepiep Hoera!In oktober zijn er weer veel kinderen jarig: Van harte gefeliciteerd!
01-10 Dex (groep 5)
04-10 Rolina (groep 5) Anouck (groep 4)
05-10 Jayromar (groep 6)
09-10 Neygaila (groep5)
12-10 Ise (groep 4)
17-10 Sen (groep 7)
20-10 Yassir (groep 4) Adam (groep 2)
28-10 Kyano (groep 7)

Met vriendelijke groet,
Team Klimop