Kindcentrum

Ons kindcentrum bestaat uit een basisschool en een peuterspeelzaal. Wij bieden tevens tussenschoolse opvang op Stadhouderslaan 1-3. Daarnaast zijn we verbonden aan twee locaties voor buitenschoolse opvang.