Het ouderpanel

Ons ouderpanel bestaat uit acht ouders; één uit elke (jaar)groep. Deze ouders hebben in principe twee jaar zitting in het ouderpanel. Aan het begin van het jaar worden deze ouders tijdens de algemene ouderavond (opnieuw) aangesteld.

Het ouderpanel voorziet het team van feedback met betrekking tot de gang van zaken op school. De feedback die gegeven wordt is op persoonlijke titel (dus niet vanuit ‘alle’ ouders). Het ouderpanel geeft bijvoorbeeld aan of verwachtingen waargemaakt worden. Bijeenkomsten worden tijdens de rapportweken in november en maart gepland.