Gezonde school

Onder de gezonde school verstaan wij niet alleen lichamelijk, maar juist ook sociaal-emotioneel gezond zijn.

Sociaal-emotioneel gezond

We gebruiken “ZIEN”, een observatiemethode voor de sociaal-emotionele ontwikkeling. Daarmee kunnen wij de sociaal-emotionele ontwikkeling van onze leerlingen volgen en worden concrete doelen en handelingen gevormd. Het doel van dit systeem is om de leerling te kunnen ondersteunen door de leerkracht te helpen leerlingen beter te begrijpen en de sterke kanten van hen te benutten. Ieder schooljaar vullen de leerlingen van groep 5 t/m 8 een digitale vragenlijst in over hun sociale veiligheid en welbevinden. De uitslag wordt met het team besproken.

Wij werken met een gedragsprotocol. We werken nauw samen met Minters.  Ook zijn wij bewust bezig met sociale media, d.m.v. voorlichting aan ouders en lessen in de bovenbouwgroepen. Er zijn regels omtrent het gebruik van mobiele telefoons door leerlingen. Voor de sociaal-emotionele ontwikkeling wordt van groep 3 t/m 8 gebruik gemaakt van de “Soemo-kaarten” (Sociaal-emotioneel). Maandelijks wordt de regel van de maand opgehangen zodat deze voor iedereen zichtbaar is.

Lichamelijk gezond

Wij eten vier dagen in de week fruit, de vijfde dag krijgen de kinderen een koekje van school. Ze mogen dan uiteraard ook fruit meenemen om te eten.

Klimop doet mee aan “Schoolwater”, omdat wij denken dat kinderen tegenwoordig veel onnodige suikers binnenkrijgen (http://www.drinkschoolwater.com). De kinderen krijgen elk hun eigen bidon, zij mogen hier de hele dag uit drinken. Aan het eind van de dag worden de bidons leeggegooid en daarna ondersteboven in het krat gezet. Eens per week gaan alle bidons in de vaatwasser volgens een vast rooster. Ieder jaar krijgt het kind een nieuwe bidon, eens per half jaar een nieuwe dop. Ouders van kleuters krijgen de bidons iedere dag mee naar huis om thuis schoon te maken en te vullen met water.


Wij stellen het op prijs als u bij de verjaardag van uw kind aan een ‘gezonde’ traktatie denkt, zoals kaas, worst, een toastje, fruit of iets dergelijks. Wij hebben echter ook begrip voor het feit dat kinderen bij feest aan andersoortige traktaties denken. Het bewegingsonderwijs bestaat uit drie onderdelen; de dansante vorming, de gymlessen en de zwemles (voor groep 5).

Gezondheid/EHBO/medicijnverstrekking/ziekte

De taak van de school is:
• Eerste Hulp Bij Ongevallen.
• Begeleiding van een kind naar de huisarts of het ziekenhuis voor spoedeisende hulp indien ouders (nog) niet aanwezig zijn.
• Signaleren van verschijnselen. Van ‘zich niet lekker voelen’ tot zichtbare ziekteverschijnselen.
• Contact opnemen met ouders en/of arts of GGD Wij mogen in principe geen paracetamol, aspirine en/of andere pijnstillers toedienen. Ook mogen wij geen medicijnen, die een kind op doktersvoorschrift moet innemen, toedienen of medische handelingen verrichten. Een uitzondering is als voor de toe te dienen medicijnen een schriftelijke verklaring van de huisarts of behandelend arts is toegevoegd. Toedienen van deze medicatie wordt vastgelegd in een protocol medisch handelen. Door ondertekening door de ouders geven zij school toestemming een medicijn toe te dienen volgens vaste afspraken. Dit altijd zodanig dat de leerkracht of andere persoon achter zijn handelen kan staan en ouders hiervoor verantwoording delegeren/accepteren
• De verantwoordelijkheid blijft bij de ouders.
• Zieke kinderen mogen in geen geval alleen naar huis, zij moeten opgehaald worden, tenzij met ouders overeengekomen.