De tussenschoolse opvang

De tussenschoolse opvang (TSO) is onderdeel van Wijzer, afdeling Opvang. Het team van de TSO bestaat uit een coördinator, pedagogische – en vrijwillige medewerkers. De medewerkers begeleiden de kinderen tijdens het overblijven. De coördinator stuurt het team aan en houdt diverse registraties bij. Tevens is zij aanspreekpunt voor ouders en de school. De organisatie vindt het belangrijk om te investeren in de kwaliteit van de TSO.

De kinderen worden tussen de middag opgevangen en krijgen een broodmaaltijd aangeboden. U hoeft zelf geen eten en drinken mee te geven. De kleuters blijven in hun eigen gebouw om te eten.

De aangeboden lunch is gevarieerd en voldoet aan de criteria van “het voedingsbeleid”, opgesteld door Wijzer, afdeling Opvang.

De TSO kan op twee manieren worden afgenomen: via het abonnement of incidenteel. Het abonnement is bedoeld voor kinderen die structureel gebruik maken van de TSO. Heeft uw kind af en toe TSO nodig, dan meldt u incidenteel aan. Ten allen tijde moeten bij de eerste keer overblijven de gegevens van uw kind op het inschrijfformulier van Wijzer ingevuld zijn. De kosten van beide vormen worden automatisch bij u geïnd. Mocht uw kind ziek zijn, dan gaat de betaling van het abonnement gewoon door.

Heeft uw kind een abonnement op twee dagen in de week, bijvoorbeeld maandag en donderdag en wilt u incidenteel een donderdag naar een vrijdag schuiven, dan is dat in overleg met de coördinator mogelijk. Dit verschuiven kan ook in de weken waarin een studiedag valt op uw TSO-dag. Blijft uw kind vier dagen per week over, dan brengt de Opvang u acht dagen minder in rekening i.v.m. de studiedagen van het gehele jaar. U hoeft hiervoor niets door te geven.

U kunt uw kind opgeven voor de tussenschoolse opvang middels het inschrijfformulier plaatsing van Wijzer.

Bij het inschrijfformulier ontvangt u de Algemene Voorwaarden. Hierin staat meer informatie over de (financiële) organisatie van de TSO.