De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)

Er is ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (de GMR).
De leden hiervan bespreken thema’s, die alle Kindcentra van Wijzer in Opvang en Onderwijs (Vlaardingen en Maassluis) betreffen. We zoeken nog een ouder voor de GMR. Ouders die meer informatie willen, kunnen hiervoor altijd op school terecht.