De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)

Er is ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (de GMR). De leden hiervan bespreken thema’s, die alle Kindcentra van Wijzer in Opvang en Onderwijs (Vlaardingen en Maassluis) betreffen. In de GMR zit een ouder namens obs Holy. Ouders die meer informatie willen, kunnen hiervoor altijd op school terecht. Namens obs Holy neemt Maaike Stolwijk deel aan de GMR.