Cultuureducatie

Goed cultuuronderwijs vinden wij belangrijk voor de persoonlijke ontwikkelingen van kinderen, voor hun creativiteit en voor de creativiteit van onze samenleving.
Sylvia de Jong heeft de opleiding ICC (Intern Cultuurcoördinator) voltooid en is gespecialiseerd in cultuuronderwijs. De ICC-er is de verbindende schakel tussen school en de culturele omgeving.

We doen mee aan projecten van Kade 40, voorheen het Kunstenplan.
Elke groep volgt lessen en gaat naar voorstellingen op het gebied van bijv. drama, dans, muziek e.d. De laatste jaren is het ook mogelijk om voor iedere groep voor hetzelfde vak te kiezen. Zo is bijv. in voorgaande schooljaren in alle groepen een vakdocent werkzaam geweest. Naast deze projecten vinden er bezoeken plaats aan de bibliotheek, het stadsarchief en het Vlaardingse Museum.

Vanaf augustus 2016 t/m juli 2019 heeft Klimop een subsidie voor de verbetering van het muziekonderwijs ontvangen. Met deze subsidie was het mogelijk een gespecialiseerde vakdocent les te laten geven aan de kinderen van alle groepen en de leerkrachten te coachen. Om het belang van goed muziekonderwijs te onderstrepen en te kunnen continueren wat inmiddels is opgebouwd, heeft Klimop voor het schooljaar 2019-2020  zelf geld beschikbaar gesteld om een vakdocent in te huren.
 
Daarnaast is er ook dit schooljaar weer de mogelijkheid voor enkele groepen van de bovenbouw om instrumentlessen te volgen onder schooltijd. 
 
Met het volgen (via een code) van de muziekmethode Zangexpres kunt u ook thuis met uw kind de zojuist aangeleerde liedjes zingen.