Cultuureducatie

Goed cultuuronderwijs vinden wij belangrijk voor de persoonlijke ontwikkelingen van kinderen, voor hun creativiteit en voor de creativiteit van onze samenleving.


We doen mee aan projecten van Kade 40, voorheen het Kunstenplan.
Elke groep volgt lessen en gaat naar voorstellingen op het gebied van bijv. drama, dans, muziek e.d. De laatste jaren is het ook mogelijk om voor iedere groep voor hetzelfde vak te kiezen. Zo is bijv. in voorgaande schooljaren in alle groepen een vakdocent werkzaam geweest. Naast deze projecten vinden er bezoeken plaats aan de bibliotheek, het stadsarchief en het Vlaardingse Museum.

Vanaf augustus 2016 t/m juli 2019 heeft Klimop een subsidie voor de verbetering van het muziekonderwijs ontvangen. Deze subsidie heeft voor een muziekimpuls gezorgd. Leerkrachten zijn gecoacht in het geven van muziekles. We zetten professionals in voor instrumentlessen in groep 5, 6 en 7.