Burgerschapsvorming

Het tonen van maatschappelijke betrokkenheid is belangrijk voor Klimop.

  • Zo gaan de jongere leerlingen regelmatig op bezoek bij de bewoners van het Zonnehuis om daar spelletjes te doen, te knutselen met elkaar en proberen te communiceren zodat er een wederkerig contact ontstaat.
  • Ook zorgen de leerlingen voor een opgeruimde schoolomgeving door regelmatig zwerfafval op te ruimen.
  • Met onze sponsorloop lopen de leerlingen voor een goed doel. Een van de goede doelen is bijv. onze adoptieschool in Zuid-Afrika.
  • Een inkijk in andere culturen bereiken wij door het goede en unieke contact met een Tsjechische basisschool in Moravská Trebová (de partnerstad van Vlaardingen).
  • Ontmoetingsonderwijs: alle kinderen in groep 7 en 8 maken kennis met meerdere religieuze stromingen, waarin dialoog centraal staat. 

Vanuit o.a. deze activiteiten en de sociaal emotionele ontwikkeling vergaren de kinderen kennis en inzichten, ontwikkelen ze vaardigheden en een houding op het gebied van democratie, participatie en identiteit. Hiermee treden ze als zelfstandige kritische burgers straks de grote wereld van het voorgezet onderwijs en daarbuiten tegemoet.