Rechten

Klimop is aangesloten bij Stichting Wijzer in Opvang & Onderwijs. Bij deze stichting horen alle openbare scholen van Vlaardingen en Maassluis. Het belangrijkste doel is alle kinderen goed onderwijs te bieden, kinderen met plezier naar school te laten gaan en een optimale ontwikkeling te bieden.

 

Stichting Wijzer in Opvang & Onderwijs vindt het belangrijk om tijdens de lessen en schoolprojecten aandacht te schenken aan de rechten van het kind. Elke school heeft een specifiek recht in het vaandel staan. Bij de Klimop is dat: ‘Ieder kind heeft recht op een gezond leven’.

Geveldoek

 

Geveldoek 2008/2009