Projecten

Op Klimop hanteren we het principe dat projecten een kleinschalig karakter hebben en niet teveel het dagelijks lesritme verstoren.

Net als veel andere Vlaardingse basisscholen doen we mee met het Kunstenplan. Veel van onze projecten komen hier uit voort. Elke groep volgt lessen en gaat naar voorstellingen op het gebied van dans, muziek en andere expressievormen.  In ieder geval zullen we een dansvoorstelling bezoeken.

Sinds schooljaar 2014-2015 volgt elke groep één project. Dat was in 14/15 het onderdeel drama.

Schooljaar 2015-2016 is het onderdeel dans.

Bij beeldende vorming, dans, drama en audiovisuele media werken we samen met de Vrije Academie. Bij literatuur werken we samen met de bibliotheek, bij muziek met de streekmuziekschool Opmaat en bij erfgoed met het Visserijmuseum en het stadsarchief.