Huiswerk

Het is algemeen bekend dat de scholen voor voortgezet onderwijs veel huiswerk geven. Voor veel kinderen (en ook ouders) is het een groot probleem hoe hier mee om te gaan.

We proberen de kinderen te helpen door al regelmatig huiswerk mee te geven gedurende hun basisschoolperiode. Zo kunnen zij er alvast aan wennen thuis ook eens wat te leren, te oefenen of te maken. Vanaf groep 3 geven we regelmatig kleine opdrachtjes mee (zoals leesbladen, dicteewoordjes, woordenschatoefeningen) en vanaf groep 6 volgt huiswerk voor onder meer wereldoriënterende vakken en spelling. We bereiden de kinderen ook voor op spreekbeurten en werkstukken.

We leren de kinderen zelfstandig werken. Leerlingen in de bovenbouw krijgen dagtaken en weektaken. Zo leren ze plannen: belangrijk voor het voortgezet onderwijs.

Vanaf groep 5 krijgen de leerlingen structureel huiswerk mee. Dit huiswerk kan thuis gemaakt worden of in de ingeroosterde uren voor de weektaak. De lesstof verschilt per week, de vakken waarvoor ze huiswerk krijgen staan vast.

Vanaf groep 5 wordt het huiswerk op deze site gezet.