Afspraken & Regels

Onze school hecht aan duidelijke regels en afspraken en fatsoenlijke omgangsnormen. Regelmatig besteden wij aandacht aan een specifieke regel: de regel van de maand.

 

We willen de kinderen, samen met de ouders, opvoeden in een sfeer van openheid, vertrouwen en verdraagzaamheid.