Schoolverzuim/verlof

Wij gaan er van uit dat u bezoeken aan de dokter of tandarts zo veel mogelijk buiten de schooltijden probeert te regelen. In geval van ziekte van uw kind verzoeken wij u de school te bellen voor aanvang van de lessen.

 

Voor alle andere vormen van verzuim (zoals bruiloft en jubileum) dient u vooraf toestemming te vragen aan de locatiedirecteur.

 

De regels voor vakantieverlof (maximaal 10 dagen) zijn strenger geworden. U moet hiervoor een werkgeversverklaring kunnen overleggen.

 

Uitgebreidere informatie hierover vindt u in de OuderWijzer.