Schoolfonds

Iedere basisschool vraagt op vrijwillige basis een bijdrage voor het schoolfonds.

Op onze school is dat 50 euro per kind.

 

Van dit bedrag wordt een deel besteed aan excursies en schoolreizen. De ouders van leerlingen uit groep 8 moeten een aanvullend bedrag betalen voor het meerdaagse schoolkamp. Het resterende bedrag wordt gebruikt voor allerlei activiteiten. U kunt hierbij denken aan het sinterklaasfeest, het kerstdiner, de disco en de sportdag.

 

U begrijpt dat wij graag zien dat iedereen het afgesproken bedrag betaalt. We willen voorkomen dat kinderen aan bepaalde activiteiten niet meer mee zouden kunnen doen. Als het bedrag financieel bezwaarlijk is, bestaat er de mogelijkheid een beroep te doen op de bijzondere bijstand. Dit geldt ook voor mensen met een laag inkomen. Komt u er niet uit, neem dan even contact op met de locatiedirecteur.

 

Is het voor u bezwaarlijk het bedrag in een keer over te maken, dan kunt u ook in termijnen betalen. Hiervoor kunt u bij de locatiedirecteur terecht. De betaling van het schoolfonds kan door overmaking van het totaal bedrag op: giro NL68INGB0005640801 t.n.v. ouderraad o.b.s. Klimop.