Overblijven (TSO)

De tussenschoolse opvang (TSO) wordt uitgevoerd door een professionele organisatie in onze gebouwen aan de Stadhouderslaan. De kleuters (groep 1 en 2) blijven in hun eigen gebouw en groep 3 tot en met 8 ook.  Het team van de TSO bestaat uit een coördinator en vrijwillige medewerkers. De medewerkers begeleiden de kinderen tijdens het overblijven. De coördinator stuurt het team aan en houdt diverse registraties bij. Tevens is hij/zij aanspreekpunt voor ouders en de school. De organisatie vindt het belangrijk om te investeren in de kwaliteit van de TSO. De medewerkers volgen de basiscursus ‘medewerker tussenschoolse opvang’. Tevens heeft het team vier keer per jaar overleg. Tussen de directie van de school en de coördinator vindt tweemaal per jaar een overleg plaats. De kinderen worden tussen de middag opgevangen en krijgen een broodmaaltijd aangeboden. U hoeft zelf dus geen eten en drinken mee te geven.

 

De TSO kan op twee manieren worden afgenomen: via het abonnement of een strippenkaart. Het abonnement is bedoeld voor kinderen die structureel gebruik maken van de TSO. Heeft uw kind af en toe TSO nodig, dan neemt u die af via een strippenkaart. De kosten van beide vormen worden automatisch bij u geïnd. Mocht uw kind ziek zijn, dan gaat de betaling gewoon door. Zo is dat immers ook geregeld bij zwemles, sportclubs e.d.)

 
Aanmelden voor een strippenkaart en een abonnement kunt U regelen via Planning & Plaatsingen van SKM: 010 – 593 74 59.

 

Heeft uw kind een abonnement op twee dagen in de week, bijvoorbeeld maandag en donderdag en wilt u incidenteel een donderdag naar een vrijdag schuiven, dan is dat in overleg met de coördinator mogelijk. Telefoonnummer coördinator TSO: 06 – 42 61 47 11

 

U kunt uw kind opgeven voor de tussenschoolse opvang middels het inschrijfformulier. Bij het inschrijfformulier ontvangt u de Algemene Voorwaarden en het overblijfreglement. Hierin staat informatie over de (financiële) organisatie van de TSO.

dsc_0080 dsc_0071 dsc_0068 dsc_0079