Gezinsspecialist

De Gezinsspecialist

Even voorstellen: Ik ben Dymph Bosua en ben als gezinsspecialist verbonden aan basisschool Klimop

 

  dymph-bosua

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Waarom een gezinsspecialist?

Het kan zijn dat het net niet lekker gaat met een kind op school of in de thuissituatie. Voorbeelden zijn: de schoolprestaties van het kind dalen onverwachts, het kind kan zich moeilijk concentreren of is bang voor toetsen. Er kunnen tal van redenen zijn waarom een kind dit gedrag laat zien. Heel vaak gaat dit gedrag gewoon weer over, maar soms zijn er twijfels bij ouders of de school of het gedrag van het kind de ontwikkeling kan belemmeren in de toekomst. De school kan dan de gezinsspecialist inschakelen. De gezinsspecialist is werkzaam op school en de leerkrachten en/of ouder(s) kunnen ons om advies of kortdurende begeleiding vragen.

 

Wat doen wij ?

Als wij worden ingeschakeld, vindt er een gesprek plaats met de ouder(s) en de leerkracht en eventueel het kind zelf om te horen wat er aan de hand is. Wij zijn er altijd op gericht om goed aan te sluiten bij de vragen van het kind, de ouders en de school. Wij kijken vooral naar de mogelijkheden van het kind in wisselwerking met de ouders en de school. Soms is een adviesgesprek al voldoende, in ieder geval is er altijd sprake van kortdurende begeleiding. Als er aanvullende hulp nodig is, organiseren wij een passend aanbod van opvoed- en opgroeiondersteuning.

 

Wat voor soort vragen?

Zowel voor korte, concrete opvoedings- en ontwikkelvragen, als voor complexere ondersteuningsvragen, kunt u contact met ons opnemen. Voorbeelden van hulpvragen zijn:

– Mijn kind luistert niet en ik heb alles al geprobeerd.

– Het lijkt wel of mijn kind steeds drukker/agressiever/stiller wordt.

– Hoe kan ik mijn kind het beste opvangen indien het zich in een moeilijke situatie bevindt?

 

Waarom zijn er twee gezinsspecialisten op Klimop?

Dit schooljaar werken wij samen op Klimop als gezinsspecialist. Hier is voor gekozen door de toename in leerlingen dit schooljaar. Henrike was vorig schooljaar gezinsspecialist bij de basisschool “Open Vensters” en is hierdoor al bekend bij sommigen van u. Er is gekozen om alle nieuwe aanmeldingen via Dymph Bosua te laten verlopen. Hierna zal er samen met Henrike gekeken worden wie de begeleiding gaat bieden.

 

Aanmelding

Via de leerkracht, intern begeleider (juf Annemieke) of rechtstreeks, kunt u contact opnemen: dymph.bosua@minters.nl , 06-25640123. Ik werk op de volgende dagen: maandag, dinsdag en donderdagDe gesprekken zijn vertrouwelijk en gratis. In afstemming met ouders geef ik na het gesprek relevante informatie voor de school door aan de intern begeleider.