Ouderraad

In de ouderraad zitten ongeveer tien ouders. Namens de school zijn lid: de locatiedirecteur en een afvaardiging van het team. De ouderraad denkt mee, organiseert en helpt bij bijzondere activiteiten zoals het sinterklaasfeest, het kerstdiner, de sportdag en disco. Dit gaat altijd in overleg met het team.

 

Verspreid over het jaar komt de ouderraad ongeveer zeven keer bijeen. Een keer per jaar wordt de algemene ouderavond georganiseerd. Op deze avond legt de ouderraad inhoudelijk en financieel verantwoording af aan alle aanwezige ouders. Er kunnen dan ook verkiezingen voor nieuwe leden worden gehouden. In principe worden de leden voor drie jaar gekozen.

 

Het rekeningnummer van de ouderraad is: NL68 INGB 0005 6408 01

 

Voor vragen of opmerkingen over de ouderraad kunt u zich richten tot een van de leden:

 

Corine Kluyfhout – voorzitter

Karin v.d. Waal- penningmeester

Agnes de Bruijn

Sandra Tettero

Marcella van Viegen

Corine Tempels

Joke Groen

Natasja Freij

Esther van Papeveld

Robert Jansen