Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad OBS Holy

 

Onze medezeggenschapsraad bestaat officieel uit 6 leden; 2 ouders en 3 personeelsleden. De medezeggenschapsraad praat vooral over het grotere geheel: openbare basisscholengemeenschap Holy. De leden geven gevraagd of ongevraagd advies aan het schoolbestuur.Op sommige gebieden heeft de raad adviesrecht, op andere instemmingsrecht. Op het bord links bij de voor-entree vindt u de agenda en notulen van de vergaderingen van de medezeggenschapsraad. Het eerste half uur van de vergadering is openbaar; dus toegankelijk voor iedere ouder. Kortom: U bent van harte welkom. Ouders die meer informatie willen, kunnen hiervoor altijd op school terecht. De leden van de medezeggenschapsraad zijn terug te vinden op de website. Er is ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. De leden hiervan bespreken thema’s die alle openbare basisscholen in de gemeente Vlaardingen en Maassluis betreffen. Alle scholen zijn erin vertegenwoordigd. Ouders die meer informatie willen, kunnen hiervoor altijd op school terecht.

 

Dit schooljaar gaan wij weer aan de slag gegaan om de belangen van de kinderen, de ouders en het personeel naar ons idee zo goed mogelijk te vertegenwoordigen. Heeft u vragen, opmerkingen of hele goede ideeën? Loop binnen op het ‘spreek halfuur’ bij aanvang van onze vergaderingen. De exacte data worden aangekondigd op het mededelingenbord bij de entree van de school. Nogmaals u bent van harte welkom!

 

Mogen wij ons even aan u voorstellen?

Rob Diks, vader van drie kinderen. Noortje en Joost zijn inmiddels naar het voortgezet onderwijs en Thomas zit op Klimop. Rob is voorzitter van de MR.

 

Annemieke van Hoof-Deijs, geboren 4 juli 1962, getrouwd met Willem. Zij hebben twee kinderen Lennart  en Maritte,  beiden oud-leerlingen van Klimop. Ze is werkzaam op o.b.s. Klimop sinds 2001. Vertegenwoordiging in de mr vanuit het personeel Klimop Stadhouderslaan sinds 2004. Tevens vertegenwoordiging van de MR in de GMR.

 

Machiel ten Kate, geboren 21 december 1973 is getrouwd met Kim. Als leerkracht werkt Machiel inmiddels ruim 15 jaar op o.b.s. Klimop en zit sinds 2013 in de MR. Hun 3 kinderen; Jonah, Midas & Florien zitten ook op deze school.

 

Joke Bekker, geboren 27 januari 1955, getrouwd met Frank. Ze heeft 3 zoons. Ze is sinds 1996 werkzaam op o.b.s. De Singel en zit sinds het schooljaar 2007-2008 in de mr.

 

Lisette Barendrecht. Getrouwd, 4 kinderen. Werkzaam op het Breinpaleis in groep ½. Vertegenwoordiging in de MR vanuit het personeel van het Breinpaleis en vertrouwenspersoon voor Breinpaleis en de Klimop

 

Vacature ouder het Breinpaleis