Contacten met school

Als u iets met de leerkracht wilt bespreken, kunt u vrijwel altijd na schooltijd terecht. U kunt voor schooltijd wel naar de leerkracht om een afspraak te maken, maar zij of hij kan u op dat tijdstip uiteraard niet uitvoerig te woord staan. Wilt u iets met de locatiedirecteur bespreken, dan kunt u altijd binnenlopen of bellen om een afspraak te maken.