Ouders

U kunt er van op aan dat uw kind bij ons in goede handen is. Een optimale begeleiding van de kinderen is echter alleen mogelijk in samenspraak met u als ouders. Daarom stellen we goed contact met u bijzonder op prijs. We horen graag uw ideeën, hier staan we voor open en nemen uw opmerkingen vanzelfsprekend serieus.

 

Er zijn verschillende manieren om contact met ons te zoeken of uw mening te geven. Via de ouderraad, de medezeggenschapsraad, in rapportgesprekjes of na schooltijd in een gesprek met de leerkracht.